Monnies

 

 

Opedag 2022

 

 

 

 

 

 

Skakel vir Aanlyn Registrasie vir Graad 1 sluit 8 Oktober 2021 om middernag

www.gdeadmissions.gov.za

 

Nuttige Inligting vir Aanlyn Registrasie Graad 1
Laai Af

 

 

Inskrywingsvorm

Druk asseblief op die “Laai Af” knoppie hieronder, om die inskrywingsvorm af te laai.
Nodige Dokumente vir Graad 1:

 • Skooldokument met afskrif van ouers se ID
 • Afskrif van Geboortesertifikaat (gesertifiseer)
 • Bewys van woonadres/werkadres (moet `n geldige water/elektrisiteitstaat wees en gesertifiseer)
 • Afskrif van immuniseringskaart (gesertifiseer)
 • Uitdruk van bewys vir suksesvolle registrasie (wat W nr wys)
 • Gr. R rapport/verslag

Nodige Dokumente vir Graad R:

 • U kind se geboortesertifikaat
 • Onlangse skolastiese vorderingsverslae t.o.v. vorige skool (indien enige)
 • Bewys van adres / werksadres
 • Afskrif van u kind se kliniekkaart
 • ID afskrif van beide ouers
Laai Af